2011/03/16

Párvácamies!

Shis brihdis ir pienahcis, es pahrvahcos!
Jaunahkie ieraksti nu ir atrodami ieksh Pigits Ada. Vehl neesmu pahrlikusi visas vecahs zinhas, bet pienahks arih to laiks.

Tiekamies manah jaunajah mahjah!